"government lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

government lawyer kolokacja
Popularniejsza odmiana: Government lawyer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawnik rządowy
  1. government rzeczownik + lawyer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also worked as a government lawyer and in private practice.

powered by  eTutor logo