"government investigator" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Government investigator
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficer śledczy rządowy
  1. government rzeczownik + investigator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But over all, their performance has been poor, according to government investigators.

powered by  eTutor logo