"government initiative" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inicjatywa rządowa
  1. government rzeczownik + initiative rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are also several other government initiatives to support you.

powered by  eTutor logo