"government document" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokument rządowy
  1. government rzeczownik + document rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The public may access the books and government documents in the building.

powered by  eTutor logo