"government district" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): region rządowy
  1. government rzeczownik + district rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 2009 the city joined six surrounding communities to form a local government district.

powered by  eTutor logo