"government college" — Słownik kolokacji angielskich

government college kolokacja
Popularniejsza odmiana: Government College
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): college rządowy
  1. government rzeczownik + college rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As of 2001, there were only seven government colleges for the whole state.

powered by  eTutor logo