"government business" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznes rządowy
  1. government rzeczownik + business rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If a hotel wants Government business, it will take the needed steps.

podobne do "government business" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "government business" po angielsku

rzeczownik
business-to-government , B2G = business-to-government (wymiana produktów między podmiotami gospodarczymi i organizacjami sektora publicznego)

podobne do "government business" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "government business" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo