"government bureaucracy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biurokracja rządowa
  1. government rzeczownik + bureaucracy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spent most of his professional career working with the government bureaucracy.

powered by  eTutor logo