"government approval" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aprobata rządowa
  1. government rzeczownik + approval rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Government approval will take several years, even if things go well.

powered by  eTutor logo