"government affair" — Słownik kolokacji angielskich

government affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa rządowa
  1. government rzeczownik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes the people want to take part in government affairs.

powered by  eTutor logo