"gouge out one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłuto na zewnątrz czyjś oczy
  1. gouge czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Try not to gouge your eyes out too much.

    Podobne kolokacje: