"gorgeous picture" — Słownik kolokacji angielskich

gorgeous picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyborny obraz
  1. gorgeous przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Along with these properties are 21 others, all packaged with intriguing notes and gorgeous pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo