"good shooting" — Słownik kolokacji angielskich

good shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre zabójstwo
  1. good przymiotnik + shooting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    My wife's family has a plantation just outside the town, with good shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo