"good manner" — Słownik kolokacji angielskich

good manner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry obyczaj
  1. good przymiotnik + manner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not even have the good manners to break the news himself.

    Podobne kolokacje: