"golf team" — Słownik kolokacji angielskich

golf team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół golfowy
  1. golf rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is for use by the general public, golf team, and students.

    Podobne kolokacje: