"golf season" — Słownik kolokacji angielskich

golf season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku golfowa
  1. golf rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The golf season is also pretty much the same too, May to October," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo