ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"golden plate" — Słownik kolokacji angielskich

golden plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złoty talerz
  1. golden przymiotnik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This change is among other things shown by golden plates and bracteates becoming common.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo