"golden beach" — Słownik kolokacji angielskich

golden beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złota plaża
  1. golden przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The park has views of rolling hills and golden beaches.

    Podobne kolokacje:

podobne do "golden beach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "golden beach" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik