"goat milk" — Słownik kolokacji angielskich

goat milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko kozie
  1. goat rzeczownik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Last year, she made $4,000 from the sale of goat milk.

    Podobne kolokacje: