"go wordlessly" — Słownik kolokacji angielskich

go wordlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź oniemiale
  1. go czasownik + wordlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She seemed to sense this; she rose as he approached and went with him wordlessly into the forest.

    Podobne kolokacje: