"go unrequited" — Słownik kolokacji angielskich

go unrequited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź nieodwzajemniony
  1. go czasownik + unrequited przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Love of fresh chocolate need not go unrequited, however.

    Podobne kolokacje: