"go unrecognized" — Słownik kolokacji angielskich

go unrecognized kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostawaj nieznanym
  1. go czasownik + unrecognized przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is no need to add that my ideational abstinence went unrecognized and unrewarded.

    Podobne kolokacje: