"go unprotected" — Słownik kolokacji angielskich

go unprotected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niezabezpieczony
  1. go czasownik + unprotected przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Without the presence of a lead compound, an engine's valve seats go unprotected.

    Podobne kolokacje: