"go unmet" — Słownik kolokacji angielskich

go unmet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niezaspokojony
  1. go czasownik + unmet przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Long Island's needs for private assistance from foundations, corporations or philanthropies like Veatch have largely gone unmet, said Suzy Sonenberg, executive director of the foundation.

    Podobne kolokacje: