"go unfocused" — Słownik kolokacji angielskich

go unfocused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź unfocused
  1. go czasownik + unfocused przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    She watched him carefully through narrowed violet eyes, but all he could think about was making them go misty and unfocused in pleasure.

    Podobne kolokacje: