"go unfed" — Słownik kolokacji angielskich

go unfed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niedożywiony
  1. go czasownik + unfed przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    After he went unfed for the better part of a day on Wednesday, a merciful newspaper editorial board sent someone to buy him a sandwich.

    Podobne kolokacje: