"go uncounted" — Słownik kolokacji angielskich

go uncounted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niepoliczony
  1. go czasownik + uncounted przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    And there are masters-age women involved in sports who go uncounted.

    Podobne kolokacje: