"go uncelebrated" — Słownik kolokacji angielskich

go uncelebrated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź uncelebrated
  1. go czasownik + uncelebrated przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    This success has gone largely uncelebrated, mainly because the perils of the long march ahead allow no indulgent, if deserved, respite for self-congratulation.

    Podobne kolokacje: