"go slightly" — Słownik kolokacji angielskich

go slightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź nieznacznie
  1. go czasownik + slightly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    All six spent their entire budget or went slightly over it.

    Podobne kolokacje: