"go sadly" — Słownik kolokacji angielskich

go sadly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź smutno
  1. go czasownik + sadly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite their strong feelings for each other, both sadly go their separate ways for now.

    Podobne kolokacje: