"go rapidly" — Słownik kolokacji angielskich

go rapidly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź szybko
  1. go czasownik + rapidly przysłówek
    Silna kolokacja

    She went rapidly through the story, and remembered that she'd read it at the time.

    Podobne kolokacje: