"go flawlessly" — Słownik kolokacji angielskich

go flawlessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź bezskazitelnie
  1. go czasownik + flawlessly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    So far, at least, the operation appeared to be going flawlessly.

    Podobne kolokacje: