"go commercial" — Słownik kolokacji angielskich

go commercial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź handlowy
  1. go czasownik + commercial przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the station went commercial for the first time in 1947, Lane started work as a news presenter.

    Podobne kolokacje: