"go bravely" — Słownik kolokacji angielskich

go bravely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź dzielnie
  1. go czasownik + bravely przysłówek
    Luźna kolokacja

    I grabbed the 500,000 candlepower torch and bravely went into the garden.

    Podobne kolokacje: