"go braless" — Słownik kolokacji angielskich

go braless kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź braless
  1. go czasownik + braless przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Women would often go barefoot, and some went braless.

    Podobne kolokacje: