"go about the time" — Słownik kolokacji angielskich

go about the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz się do czasu
  1. go czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was something weird going on, just about the time of the bikers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo