"global image" — Słownik kolokacji angielskich

global image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): globalny obraz
  1. global przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By 2006, the war in Iraq seemed to have darkened America's global image again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo