"give up one's ways" — Słownik kolokacji angielskich

give up one's ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): machać ręką czyjś drogi
  1. give czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm going to get a club and beat you until you give up your evil ways.

    Podobne kolokacje: