"give to companies" — Słownik kolokacji angielskich

give to companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udziel spółkom
  1. give czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The award is given to companies who go above and beyond to in an effort to improve the environment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo