"give through one's Contact" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać całkowicie czyjś Kontakt
  1. give czasownik + contact rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Give feedback on general issues, including the Web site, through our Contact Us page.

    Podobne kolokacje:

podobne do "give through one's Contact" po polsku - Słownik angielsko-polski

przyimek
through , także: thru American English informal , także: thro , także: thro' = na wskroś, przez (np. drzwi) +9 znaczeń
przysłówek
through , także: thru American English informal , także: thro , także: thro' = z powodu czegoś +2 znaczenia
przymiotnik
through , także: thru American English informal , także: thro , także: thro' = przelotowy (np. otwór)
rzeczownik
contact = kontakt, styczność (w sensie komunikacyjnym) +2 znaczenia
czasownik
phrasal verb
go through = przejść (zostać uzgodnionym)
go through something = przejść przez coś, przetrwać (np. trudny okres) +6 znaczeń
come through = nadchodzić (o wiadomości) +1 znaczenie
get through something = wykonać coś (np. pracę) +4 znaczenia
get through = połączyć się (przez telefon) +1 znaczenie
flip through = przerzucić, przekartkować (książkę, gazetę)
cut through something = przeciąć coś, przecinać coś (np. fale morskie) +2 znaczenia
inne
idiom

podobne do "give through one's Contact" po angielsku - Słownik polsko-angielski

czasownik