"give through one's Contact" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać całkowicie czyjś Kontakt
  1. give czasownik + contact rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja
    Podobne kolokacje: