"give several money" — Słownik kolokacji angielskich

give several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: give money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać kilka pieniądze
  1. give czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He met another man and gave him some money, I think.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo