"giant woman" — Słownik kolokacji angielskich

giant woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymia kobieta
  1. giant przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A giant woman would be as good as a man, would she not?

    Podobne kolokacje: