"ghastly picture" — Słownik kolokacji angielskich

ghastly picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszmarny obraz
  1. ghastly przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He rose, a ghastly picture of crimson and gold, a fairy-tale hero who had suddenly, inexplicably, been cast in the role of the villain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo