"get with news" — Słownik kolokacji angielskich

get with news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trafiony wiadomości
  1. get czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sitting at her desk the other day, she got yet another call from a frantic relative with bad news and high expectations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo