"get several health news" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka wiadomości zdrowotne
  1. get czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How do you get your news at different times of the day?

    Podobne kolokacje: