"get several food" — Słownik kolokacji angielskich

get several food kolokacja
Popularniejsza odmiana: get food
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka jedzenie
  1. get czasownik + food rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What was the use when you could get your food without?

    Podobne kolokacje: