"get one's supplies" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's supplies" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Supply-and-demand.svg‎
czasownik
 1. dostarczać, zaopatrywać [TRANSITIVE]
  You said you can supply what we came here for. (Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.)
  If you want any information, we'll supply it. (Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek informacji, my ją dostarczymy.)
  Can you supply me with details of this contract? (Czy możesz dostarczyć mi szczegóły na temat tego kontraktu?)
 2. uzupełniać [TRANSITIVE]
  I supplied your fridge with healthy food. (Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie.)
  I hope you remembered to supply our stocks. (Mam nadzieję, że pamiętałeś, aby uzupełnić nasze zapasy.)
 3. zastępować [TRANSITIVE]
  These pills supply for the expensive ones. (Te tabletki zastępują te drogie.)
  I supplied sugar with honey. (Zastąpiłem cukier miodem.)
 4. zaspokajać (np. popyt) [TRANSITIVE]
  We tried to supply our children's needs, but we failed. (Próbowaliśmy zaspokoić potrzeby naszych dzieci, ale odnieśliśmy porażkę.)
  We supplied our hunger and continued working. (Zaspokoiliśmy głód i dalej pracowaliśmy.)
rzeczownik
 1. zapas, zaopatrzenie [COUNTABLE]
  Our fuel supplies will last for only two or three days. (Nasze zapasy paliwa wystarczą jedynie na dwa, trzy dni.)
  We had a fair supply of food, but no fresh water. (Mieliśmy dostateczne zapasy jedzenia, ale ani trochę świeżej wody.)
  He seemed to have an infinite supply of energy. (On wydawał się mieć nieskończone zapasy energii.)
 2. podaż [UNCOUNTABLE]
  When supply equals demand everyone is happy. (Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.)
  How do you calculate supply? (Jak oblicza się podaż?)
 3. dowóz, dostawa [PLURAL]
  The supply will be here any moment. (Dostawa będzie tu w każdej chwili.)
  We paid a lot of money for this precious supply. (Zapłaciliśmy dużo pieniędzy za tę drogocenną dostawę.)
przymiotnik
 1. zasilający
  The supply panel is in the basement. (Panel zasilający jest w piwnicy.)
rzeczownik
 1. zaopatrzenie, prowiant
  I can always go home for supplies. (Zawsze mogę iść do domu po zaopatrzenie.)
  We need somewhere to put our supplies. (Potrzebujemy miejsca, w którym umieścimy nasz prowiant.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"get one's supplies" — Słownik kolokacji angielskich

get one's supplies kolokacja
Popularniejsza odmiana: get supplies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś zaopatrzenie
 1. get czasownik + supply rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  How soon do you think we can get our supplies together?

  Podobne kolokacje: