PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get one's story" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's story" po angielsku

obrazek do "story" po polsku The story of the year is a can remember a story much
rzeczownik
 1. opowieść, historia [policzalny]
  She has told me that story millions of times. (Ona opowiadała mi tę historię miliony razy.)
  He always has plenty of stories to tell. (On ma zawsze mnóstwo historii do opowiedzenia.)
  My mom used to read me this story. (Moja mama czytała mi tę opowieść.)
  This can't be a true story. (To nie może być prawdziwa historia.)
  zobacz także: legend, fable
 2. artykuł [policzalny]
  "Have you read the story?" "No, I haven't. It was too long." ("Przeczytałeś ten artykuł?" "Nie, nie przeczytałem. Był zbyt długi.")
  The story was about a single father raising five children. (Artykuł był o samotnym ojcu wychowującym pięcioro dzieci.)
 3. wymówka, historyjka [policzalny]
  I don't want to hear any more stories! (Nie chcę już więcej słyszeć żadnych wymówek!)
  I don't believe your story, you should come up with something better next time. (Nie wierzę w twoją historyjkę, następnym razem wymyśl coś lepszego.)
 4. fabuła [policzalny]
  She said that the story of the film was gripping. (Ona powiedziała, że fabuła filmu była wciągająca.)
  The story was too complicated for me. (Fabuła była dla mnie zbyt skomplikowana.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kondygnacja [policzalny]
  My block is fourteen storeys high. (Mój blok jest wysoki na czternaście kondygnacji.)

"get one's story" — Słownik kolokacji angielskich

get one's story kolokacja
Popularniejsza odmiana: get every story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś historia
 1. get czasownik + story rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  You get your story, a little love on the side.

powered by  eTutor logo