"get one's stories" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's stories" po angielsku

The story of the year is a can remember a story much
rzeczownik
 1. opowieść, historia [COUNTABLE]
  She has told me that story millions of times. (Ona opowiadała mi tę historię miliony razy.)
  He always has plenty of stories to tell. (On ma zawsze mnóstwo historii do opowiedzenia.)
  My mom used to read me this story. (Moja mama czytała mi tę opowieść.)
  This can't be a true story. (To nie może być prawdziwa historia.)
  zobacz także: legend, fable
 2. artykuł [COUNTABLE]
  "Have you read the story?" "No, I haven't. It was too long." ("Przeczytałeś ten artykuł?" "Nie, nie przeczytałem. Był zbyt długi.")
  The story was about a single father raising five children. (Artykuł był o samotnym ojcu wychowującym pięcioro dzieci.)
 3. wymówka, historyjka [COUNTABLE]
  I don't want to hear any more stories! (Nie chcę już więcej słyszeć żadnych wymówek!)
  I don't believe your story, you should come up with something better next time. (Nie wierzę w twoją historyjkę, następnym razem wymyśl coś lepszego.)
 4. fabuła [COUNTABLE]
  She said that the story of the film was gripping. (Ona powiedziała, że fabuła filmu była wciągająca.)
  The story was too complicated for me. (Fabuła była dla mnie zbyt skomplikowana.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Picture of Multi-Storey Car Park ... The front of the Two storey House at ...
rzeczownik
 1. piętro
  She lives on the second floor. (Ona mieszka na drugim piętrze.)
  Their office is on the top floor of this building. (Ich biuro jest na najwyższym piętrze tego budynku.)
  My block is fourteen storeys high. (Mój blok jest wysoki na czternaście pięter.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get one's stories" — Słownik kolokacji angielskich

get one's stories kolokacja
Popularniejsza odmiana: get every story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś historie
 1. get czasownik + story rzeczownik
  Luźna kolokacja

  You get your story, a little love on the side.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo