KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"get officers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get officers" po angielsku

Police Officer Costume
rzeczownik
 1. oficer [COUNTABLE]
  Army officers held a meeting yesterday. (Oficerowie armii odbyli wczoraj naradę.)
  He's the officer in command of this division. (On jest oficerem dowodzącym tą dywizją.)
  An officer was killed in a town near here. (Jakiś oficer został zabity w mieście niedaleko stąd.)
 2. wyższy urzędnik [COUNTABLE]
  My father was an officer and he took a lot of bribes. (Mój ojciec był wyższym urzędnikiem i przyjmował wiele łapówek.)
  He's an officer and he could help you. (On jest wyższym urzędnikiem i mógłby ci pomóc.)
 3. policjant [COUNTABLE]
  The officer asked him to pull over. (Policjant kazał mu zatrzymać pojazd.)
  The officer showed me the way to the hospital. (Policjant wskazał mi drogę do szpitala.)
 4. agent (używane przed nazwiskiem np. policjanta) American English [COUNTABLE]
  Officer Smith will drive you home. (Agent Smith odwiezie panią do domu.)
  I need to talk to officer Johnson, where is he? (Muszę porozmawiać z oficerem Johnsonem, gdzie on jest?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wydać rozkaz jako oficer
 2. pokierować, kierować, zarządzać
  How can I contact the person who officers this place? (Jak mogę się skontaktować z osobą, która zarządza tym miejscem?)

Powiązane zwroty — "get officers"

rzeczownik

"get officers" — Słownik kolokacji angielskich

get officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć urzędnicy
 1. get czasownik + officer rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  We've got officers with bullhorns going up all the avenues, restoring order and telling people we're getting things under control.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo